DZIAŁANIE FALI UDERZENIOWEJ NA ORGANIZM

NA CZYM POLEGA TERAPIA RSWT?

Na wstępie warto podkreślić, że bez działania ciśnienia atmosferycznego podział komórkowy ani regeneracja tkanek nie byłyby możliwe. Ponadto należy wziąć pod uwagę fakt, że gdy ciśnienie jest zbyt wysokie dochodzi do apoptozy (zaprogramowanej śmierci komórek). Z drugiej strony niezbędnym czynnikiem stymulowania prawidłowego procesu regeneracji jest zadziałanie dynamicznego ciśnienia. Po przeanalizowaniu wyników badań klinicznych, których przedmiotem była skuteczność terapii falą uderzeniową stwierdzono, że oddziaływanie strumienia energii fali uderzeniowej o umiarkowanej gęstości aktywnie stymuluje odbudowę komórek i dynamizuje naturalne procesy regeneracyjne bez jakichkolwiek skutków ubocznych.

DAWKOWANIE ENERGII W TERAPII FALĄ UDERZENIOWĄ

Działanie fali uderzeniowej na organizm zależy w znacznej mierze od jej dawki. Przeprowadzone testy oraz praktyka na poziomie leczenia klinicznego dowodzą, że efektywność jest odwrotnie proporcjonalna do ilości aplikowanych fal, tzn.: im mniejsza ilość impulsów oraz niższa ich częstotliwość oraz im dłuższe przerwy między sesjami, tym lepsze rezultaty.

AKTYWACJA PROCESÓW REGENERACYJNYCH

W wyniku oddziaływania fali uderzeniowej kaskadowe procesy regeneracyjne tkanek miękkich rozpoczynają się od koagulacji krwi i zamknięcia naczyń krwionośnych. Dowiedziono, m.in. że fala uderzeniowa zaaplikowana we wczesnym stadium pourazowym stymuluje przeciwzapalne działanie peptydów (substancji P i CGRP), a w ciągu kilku godzin lub dni dochodzi do chemotaksji i zainicjowania procesu mitozy komórek macierzystych oraz produkcji macierzy tkanki łącznej. W efekcie zadziałania falą uderzeniową następuje aktywacja:

  • angiogenetycznego czynnika wzrostu śródbłonka naczyń (VEGF)
  • białek morfogenetycznych kości (BMPs)
  • antygenu jądrowego komórek poliferujących (PCNA )
  • osteogenetycznej proteiny (OP)
  • sumaryczne zwiększenie ładunku gazów rozszerzających naczynia - tlenku azotu, oraz śródbłonkowej syntazy tlenku azotu (eNOS) w tkance.

DZIAŁANIE FALI UDERZENIOWEJ NA POZIOMIE ZJAWISK FIZYCZNYCH

PRODUKCJA KOLAGENU I ODBUDOWA WŁÓKIEN KOLAGENOWYCH

W efekcie oddziaływania fali uderzeniowej w macierzy pozakomórkowej tkanki łącznej następuje zamiana energii mechanicznej na aktywność chemiczną. Energia jest przekazywana do jądra komórkowego za pomocą białek adhezyjnych zwanych integrynami poprzez kanały jonowe.

Wewnątrz jądra łańcuch sygnałowy indukuje transkrypcję genową oraz ekspresję genów, a następnie stymuluje formowanie mechanowrażliwych kinaz i zwiększenie ilości kolagenu. W wyniku stymulacji fibrocytów tworzą się, np. w obrębie ścięgna, nowe, odporne na rozciąganie włókna kolagenowe.

REDUKCJA BÓLU POPRZEZ ROZPROSZENIE „SUBSTANCJI P"

Substancja P to neuropeptyd powiązany z odczuwaniem chronicznego bólu, który przekazuje impulsy do centralnego systemu nerwowego. Testy wykazały, że terapia falą uderzeniową zmniejsza stężenia substancji P, minimalizując tym samym odczucia bólowe. Co najważniejsze sami pacjenci potwierdzają, że terapia falą uderzeniową poprawia jakość życia, eliminując lub ograniczając dolegliwości bólowe.

ODDZIAŁYWANIE FALI UDERZENIOWEJ NA PUNKTY SPUSTOWE

Jednym z najważniejszych efektów działania fali uderzeniowej na organizm jest redukcja bólu związanego z występowaniem punktów spustowych, czyli nadwrażliwych obszarów w obrębie brzuśca mięśniowego lub powięzi mięśnia. Punkty spustowe pojawiają się często w mięśniach narażonych na długotrwałe przeciążenia, a pod wpływem nacisku powodują tkliwość oraz ból - najczęściej o charakterze promieniującym.

Wskutek oddziaływania fali uderzeniowej następuje odblokowanie pompy wapniowej, a tym samym przywrócenie prawidłowych funkcji metabolicznych wskutek czego odblokowują się punkty spustowe.

Przeczytaj artykuł: CO TO JEST FALA UDERZENIOWA

Przeczytaj także: