Polityka prywatności NEWLOOK’s Shockwave

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez serwis NEWLOOK’s Shockwave prowadzony pod fala-uderzeniowa.com (dalej zwaną Witryną) przez Agnieszka Feifer prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą New Look Consulting Agnieszka Feifer, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
Dane kontaktowe Administratora: nr tel. +48602331190, e-mail: info@newlooks.pl

Niniejszą  Politykę  Prywatności stworzyliśmy tak, aby znalazły się w niej wszystkie niezbę dne informacje wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które zaczyna obowią zywać 25 maja 2018 r („RODO”).

Kto jest administratorem danych osobowych?

Adminstratorem danych osobowych lub w skrócie Administratorem jest Agnieszka Feifer prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą New Look Consulting Agnieszka Feifer z siedzibą w Katowicach, ul. Warzywna 32, NIP: 6342346791, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. 

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu, korzystania z formularza kontaktowego oraz dokonywania zapisów na newsletter oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Jak mozna skontaktować się w sprawach związanych z danymi osobowymi?

Proces przetwarzania danych osobowych nadzoruje Administrator. W sprawach związanych z polityką prywatności i ochroną danych osobowych prosimy o kontakt:
Kontakt emailowy: info@newlooks.pl
Kontakt telefoniczny +48 602331190
Kontakt pocztowy: ul. Warzywna 32, 40-545 Katowice

Jakie dane zbierane są w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Administrator nie zbierane w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

Administrator wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach:
pliki cookie

W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Obok plików cookies Witryna może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons" (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

Strona korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc. Google Analytics używa ciasteczek, w celu umożliwienia przeanalizowania sposobu korzystania ze Strony. Korzystając ze Strony, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Google Inc w sposób i w celach określonych powyżej.

Jakie dane zbierane są przez sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

 1. nazwisko i imię,
 2. nazwa firmy - dla Firm
 3. NIP - dla Firm
 4. adres prawny / fakturowy - do wystawienia faktury VAT - dla Firm
 5. adres do wystawienia faktury VAT - dla osoby prywatnej
 6. adres do wysyłki zamówionego Towaru
 7. adres poczty elektronicznej,
 8. numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.

Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, tj. Państwa zgoda wyrażona w ramach Witryny – jeśli zdecydują się Państwo na jej wyrażenie.

Jakie dane zbierane są na cele marketingowe?

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów / usług NEWLOOK’s Shockwave

Jakie dane zbierane są przez formularz kontaktowy?

Państwa dane osobowe są także przetwarzane przez Administratora w celu i w zakresie potrzebnym do obsługi zapytań kierowanych do Administratora za pomocą formularzy kontaktowych znajdujących się na podstronach serwisu fala-uderzeniowa.com

Przetwarzane są następujące Państwa dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym:

 1. Imię i nazwisko
 2. adres e-mail
 3. telefon
 4. wizerunek

Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, tj. Państwa zgoda wyrażona w ramach Witryny – jeśli zdecydują się Państwo na jej wyrażenie.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, w każdej chwili mają Państwo możliwość cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przez przed jej wycofaniem.

Skutkiem niepodania danych osobowych jest brak możliwość skierowania zapytania do Administratora poprzez formularz kontaktowy, brak możliwości dokonania zakupu w Sklepie Internetowych oraz nie będą Państwo mogli otrzymywać newslettera.

Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora:

 1. w zakresie danych przetwarzanych w ramach sklepu internetowego - przez czas wynikający z przepisów podatkowych (tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy)
 2. zakończenia realizacji zapytania wysłanego przez Państwa za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. przetwarzania danych na potrzeby rozsyłania newslettera - do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym poprzez wprowadzenie kontroli dostępu do danych osobowych oraz przestrzeganie procedury tworzenia kopii zapasowych danych (tzw. backup).

Przysługujące Państwu prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo żądania:

 1. dostępu do Państwa danych osobowych,
 2. ich sprostowania,
 3. ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 4. ich przenoszenia,

a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Niezależnie od powyższych uprawnień, jeżeli są Państwo Klientami Sklepu internetowego, mają Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: biuro@fala-uderzeniowa.com.

Udostępnienie informacji

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów: Poczta Polska, firmy kurierskie, operatorzy systemów płatniczych. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Środki techniczne i Państwa obowiązki

Administrator dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej polityki prywatności oraz ochrony danych osobowych mogą być przez Państwa zadane pod adresem: info@newlooks.pl u Administratora danych: Agnieszka Feifer.

HANDS
ul. Żurawia 24/17
Warszawa

ZABIEGI

Tel: ‭+48 533 754 043
Gabinetmanualny@gmail.com


KSIĄŻKA

Tel:
Gabinetmanualny@gmail.com