CO TO JEST FALA UDERZENIOWA?

ESWT - EXTRACORPOREAL SHOCK WAVE THERAPY

Fala uderzeniowa jest zjawiskiem fizycznym, które powstaje wskutek wyładowania energii, np. uderzenia błyskawicy. Mówiąc nieco bardziej naukowo, są to impulsy dźwiękowe o bardzo wysokiej amplitudzie ciśnienia, powstające w wyniku gwałtownego wzrostu ciśnienia gazu w otaczającym go powietrzu.

RÓŻNICA MIĘDZY FALĄ UDERZENIOWĄ A ULTRADŹWIĘKAMI

Powyższa definicja w oczywisty sposób budzi skojarzenie z ultradźwiękami, jednak fala uderzeniowa różni się przede wszystkim:

  • ekstremalną amplitudą ciśnienia w postaci pojedynczego impulsu, który rozchodzi się w organizmie człowieka z ogromną prędkością ok. 1540 m/s i ma częstotliwość od kilku do 10 Mhz
  • gwałtownym i krótkim działaniem - podczas transmisji oraz w ośrodkach, przez które przechodzi (np. tkankach), nie rozchodzi się liniowo

GENEROWANIE ZOGNISKOWANEJ FALI UDERZENIOWEJ

Zastosowanie fali uderzeniowej w medycynie i rehabilitacji (a więc urządzeń ESWL) bazuje na generowaniu poza organizmem człowieka fali uderzeniowej oraz wykorzystania jej potencjału leczniczego. W jaki sposób? Chodzi przede wszystkim o wytworzenie, a następnie przekazanie i zogniskowanie energii fali w miejscu poddanemu terapii.

JAK GENERUJE SIĘ ZOGNISKOWANĄ FALĘ UDERZENIOWĄ

Wygenerowanie zogniskowanej fali uderzeniowej jest możliwe poprzez wykorzystanie technologii:

  • elektrohydraulicznej
  • piezoelektrycznej
  • elektromagnetycznej

W urządzeniach technologii elektrohydraulicznej fala uderzeniowa generowana jest bezpośrednio w źródle, a w przypadku pozostałych technologii poprzez przepływ prądu w celu wytworzenia silnego pola elektromagnetycznego lub szybkiego wyładowania.

Warto zwrócić uwagę, że w zależności od rodzaju technologii (i sprzętu) w zasadniczy sposób zmienia się obszar skupienia energii: w przypadku fali uderzeniowej wytwarzanej w technologii piezoelektrycznej jest on najmniejszy, a w technologii elektrohydraulicznej - największy. Właśnie z tego względu należy precyzyjnie dostosowywać dawkowanie, aby bezpiecznie i optymalnie wykorzystać potencjał fali uderzeniowej.

CO TO JEST TERAPIA FALĄ UDERZENIOWĄ?

Terapia Falą Uderzeniową (SWT - Shock Wave Therapy) jest nowoczesną i bardzo skuteczną metodą leczenia wykorzystywaną w medycynie tradycyjnej, sportowej oraz specjalistycznej rehabilitacji. W pełni kontrolowane generowanie zogniskowanej fali uderzeniowej otworzyło nowy rozdział w tych dziedzinach, zapewniając specjalistom nowe możliwości efektywnego i szybkiego leczenia, które często stanowi wartościową alternatywę dla inwazyjnych zabiegów.

NA CZYM POLEGA TERAPIA FALĄ UDERZENIOWĄ?

Mówiąc w uproszczeniu terapia falą uderzeniową znacznie przyspiesza naturalne procesy zdrowienia poprzez:

  • pobudzenie cyrkulacji krwi,
  • aktywną stymulację metabolizmu,
  • rozpuszczenie zwapniałych fibroblastów,
  • zwiększenie produkcji kolagenu,
  • zmniejszenie napięcia mięśni.

Kompleksowe działanie fali uderzeniowej sprawia, że tkanka stopniowo się regeneruje, a następnie wspomaga procesy leczenia w miejscu poddanym terapii. Dawka i energia fali uderzeniowej jest oczywiście każdorazowo dopasowywana do typu schorzenia oraz głębokości leczonej tkanki.

Wielką zaletą prawidłowo prowadzonej terapii falą uderzeniową jest brak jakichkolwiek skutków ubocznych. Warto także nadmienić, że długookresowe badania przeprowadzone, m.in. w Niemczech, Austrii i Szwajcarii potwierdziły skuteczność metody aż w 95% wszystkich analizowanych przypadkach.

Przeczytaj także: